Follow the Women Prisen 2011

Prisen i 2011 går til Free Gaza Movement Denmark og overrækkes 1. april kl 22 ved foreningens støttefest i Ungdomshuset.

Indstilling af Free Gaza Movement Denmark:

Bestyrelsen i FTW foreslår, at vi indstiller Free Gaza Movement Denmark til FTW-prisen 2011.
Free Gaza Movement (FGM) er en international bevægelse, der arbejder på at bryde den militære og økonomiske blokade af Gaza-striben og herved forhindre den israelske besættelsesmagts kollektive afstraffelse af indbyggerne i Gaza-striben.
FGM’s arbejde er udelukkende baseret på ikke-volds principper og er uafhængigt af parti-politiske, økonomiske og religiøse interesser. Bevægelsen accepterer ingen form for diskrimination af hverken etnicitet, religion, køn, seksualitet eller statsborgerskab.
Bevægelsen har siden august 2008 gennemført adskillige succesfulde sejladser mellem Cypern og Gaza, og medbragt internationale vidner som med egne øjne har set de katastrofale følger af Israels overgreb på det palæstinensiske folk. Disse både er de første internationale rejser til Gaza siden 1967.
Begrundet i ovenstående mener vi, at FGM Denmark er en værdig modtager af FTW-prisen 2011.
Bestyrelsen, den 18. marts 2011